Lidmaatschap

De kosten voor een clublidmaatschap bedragen € 35,- per volledig kalenderjaar.

Het is uiteraard ook mogelijk om gedurende het kalenderjaar lid te worden; Indien het lidmaatschap na 1 juli van een kalenderjaar ingaat dan zal naar rato over het kalenderjaar de contributie in rekening worden gebracht.

Onderin deze pagina vindt u een link naar het inschrijfformulier. Na downloaden en invullen kan deze per e-mail aan ons teruggestuurd worden. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier ontvangt u van ons binnen 14 dagen verdere informatie omtrent het lidmaatschap en de betaling van de contributie.

Inschrijfformulier lidmaatschap (Word-document)