Doelstelling

Onze autoclub is in oktober 2014 als officiële vereniging statutair vastgelegd. De vereniging heeft ten doel het ontwikkelen en bevorderen van onderling contact tussen eigenaren van de watergekoelde Volkswagen automodellen, welke geïntroduceerd zijn voor het kalenderjaar 1990. 

Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door:

– het verzorgen van bijeenkomsten, excursies, lezingen en contacten met binnen- en buitenlandse zusterorganisaties.

– het geven van technische voorlichting en adviezen

– het onderhouden van contacten met automotive georiënteerde bedrijven en sympathisanten

– voorts alle wettige geoorloofde middelen, die onze vereniging verder ten dienste staan.

 

Onze autoclub richt zich op enthousiastelingen die niet alleen een grote interesse hebben in de onderstaand vermelde automodellen, maar voornamelijk ook in de toegepaste technieken, het ontwerp en behoud (onderhoud en restauratie) van deze auto’s.

 

De Volkswagen modellen waar onze club voor open staat, in alfabetische volgorde:

Onze voorkeur gaat uit naar origineel gelijkende auto’s, de staat daarvan is niet van belang.

Tijdens onze technische meetings en bedrijfsbezoeken ligt de focus op het onderhouden, restaureren, moderniseren en perfectioneren van de auto. Daarbij voorzien wij de clubleden zoveel als mogelijk van concrete informatie over hoe te handelen, waar men terecht kan voor onderdelen en advies en wat de ervaringen zijn op bepaalde gebieden.

Via ons online forum kunnen clubleden en andere geïnteresseerden vragen stellen en specifieke onderwerpen aansnijden.